Mokytojai

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė,

Dėstomi dalykai, pareigos

Kvalifikacinė kategorija

1

Ramunė Malatokienė

pradinis ugdymas, mokytoja, l.e.p. direktorė

mokytoja metodininkė 

2

Dalė Gustienė

lietuvių k., pilietiškumo pagrindai 

mokytoja metodininkė

3

Zita Macevičienė

lietuvių k., technologijos 

vyresnioji mokytoja

4

Arūnas Laurutis

anglų k., technologijos

vyresnysis mokytojas

mokytojas

5

Rasa Bušeikienė

rusų k.,

anglų k.

vyresnioji mokytoja

mokytoja

6

Irena Karinauskienė

matematika,

fizika

vyresnioji mokytoja

mokytoja

7

Aldona Daukšienė 

informacinės technologijos, ekonomika

mokytoja metodininkė

8

Sigitas Senulis

istorija

vyresnysis mokytojas

9

Nijolė Buračienė

chemija

mokytoja metodininkė

10

Vilmutė Sprudzanienė

biologija, gamta ir žmogus

mokytoja metodininkė

11

Andrius Kalaušis

geografija, žmogaus sauga

mokytojas

12

Virginijus Cirkelis

muzika

vyresnysis mokytojas

13

Karolis Balsys

fizinis ugdymas

mokytojas

14

Daiva Šipulskienė

dailė

mokytoja metodininkė

15

Irena Durienė

dorinis ugdymas

mokytoja

16

Laima Didaronkienė

ikimokyklinis ugdymas

mokytoja

17

Vilma Kleinienė 

pradinis ugdymas

vyresnioji mokytoja

18

Angelė Kryževičienė

pradinis ugdymas

vyresnioji mokytoja

19

Violeta Matulaitienė 

specialioji pedagogė

vyresnioji mokytoja

20

Gitana Ryšienė

logopedė

mokytoja metodininkė

 
Penktadienis, 29 gegužės 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement