Naujienos
Parama
          GERB. MOKYTOJAI, TĖVELIAI, BUVĘ MOKYKLOS MOKINIAI IR VISI PRIJAUČIANTYS MŪSŲ MOKYKLAI,
 
           Nuoširdžiai dėkojame visiems 2019 m. skyrusiems 2 proc. pajamų mokesčio. 
 
           Visi dirbantys moka pajamų mokestį, kurį vėliau LR Vyriausybė, paskirsto jos manymu svarbiausioms sritims. Kiekvienas dirbantis Lietuvos pilietis taip pat gali įsitraukti į šį procesą ir nuspręsti, kaip turėtų būti panaudojami 2 proc. nuo jo sumokėto pajamų mokesčio. 
           Pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnį, Jūs galite paremti mūsų įstaigą skiriant 1 ar 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Ši akcija, kaip ir kasmet, vyksta iki gegužės 1 d.

Paramą galite skirti tokiais būdais:

1. elektroniniu būdu per Elektroninio Deklaravimo Sistemos (EDS );

2. įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui;

3.atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

          Norime Jus informuoti, kad nuo 2017 m. pradžios buvo patvirtinta naujos redakcijos Prašymo forma, skirta pervesti iki 2 proc. pajamų mokesčio dalį organizacijoms, turinčioms teisę gauti paramą FR0512 forma (03 versija).
       
FR0512 forma (03 versija) formoje Jums reikia:
 
E1 langelyje įrašyti - 2

E2  langeliuose - 190676189

E3  langeliuose - Pakalniškių pagrindinė mokykla

E4  langeliuose - norimą pervesti mokesčio dalies dydį (pvz. 2 proc., 1 proc.)    

          Taip pat būsime labai dėkingi visiems, nusprendusiems mus paremti, pervedant grynuosius pinigus į mokyklos sąskaitą.

          Sąskaitos Nr. LT207300010094690708, Swedbank 

 

          
 
 
Šeštadienis, 19 rugsėjo 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement