Savivalda
MOKYKLOS TARYBA
 
          Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama 2 metams. Mokyklos taryba sudaro 9 nariai: trys mokytojai, trys tėvai ir trys 5-10 klasių mokiniai. Mokyklos taryba aprobuoja mokyklos nuostatus, nustato ugdymo organizavimo tvarką, telkia mokyklos bendruomenę, padeda mokyklos administracijai tobulinti ugdymo aplinką, dalyvauja svarstant finansų panaudojimo klausimus.
 
Mokyklos tarybos narių sąrašas
 
  1. Rita Sakalauskaitė - pirmininkė, matematikos vyresnioji mokytoja.
  2. Dalė Gustienė - sekretorė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
  3. Rimantas Jelinskas - tėvų atstovas.
  4. Jurgita Tverijonaitė - tėvų atstovė.
  5. Kęstutis Antanas Bartkus - narys, bendruomenės atstovas.
  6. Kostas Dulka - 8 klasės mokinys.
  7. Kamilė Milašiūtė - 10 klasės mokinė.
METODINĖ TARYBA
 
Metodinės tarybos pirmininkė - Asta Varkulevičienė, pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti mokyklos direktoriaus pareigas.
Metodinės tarybos sekretorė - Ramunė Malatokienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Nariai - Dalė Gustienė, lietuvių k. mokytoja metodininkė.
            Zita Macevičienė, lietuvių k. vyresnioji mokytoja.
 
 
 
Pirmadienis, 18 gruodžio 2017
AdvertisementAdvertisementAdvertisement