Naujienos
Savivalda
MOKYKLOS TARYBA

Mokyklos taryba - aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama 2 metams. Mokyklos taryba sudaro 7 nariai: 2 mokytojai, 2 tėvai, 2 5-10 klasių mokiniai ir vietos bendruomenės atstovas. Mokyklos taryba aprobuoja mokyklos nuostatus, nustato ugdymo organizavimo tvarką, telkia mokyklos bendruomenę, padeda mokyklos administracijai tobulinti ugdymo aplinką, dalyvauja svarstant finansų panaudojimo klausimus.

Mokyklos tarybos narių sąrašas

  1. Karolis Balsys kūno kultūros mokytojas – pirmininkas;
  2. Irena Karinauskienė matematikos ir fizikos vyr. mokytoja – sekretorė;
  3. Jurga Tverijonaitė – tėvų atstovas;
  4. Agnė Mikalauskienė – tėvų atstovas;
  5. Audrius Kazbaras – bendruomenės atstovas;
  6. Aiva Baslerytė – 7 klasės mokinė;
  7. Rytis Jankauskas – 6 klasės mokinys.
METODINĖ TARYBA

Metodinės tarybos pirmininkė – Ramunė Malatokienė, mokytoja, vykdanti mokyklos direktorės funkcijas.
Nariai - Dalė Gustienė, lietuvių k. ir literatūros mokytoja metodininkė.
Zita Macevičienė, lietuvių k. ir literatūros vyresnioji mokytoja.
Irena Karinauskienė, matematikos vyresnioji mokytoja, fizikos mokytoja.

 
Sekmadienis, 17 sausio 2021
AdvertisementAdvertisementAdvertisement