Naujienos arrow Ugdymas
Ugdymo procesas

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo organizavimas 1-10 klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2018 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasėse – 175 ugdymo dienų, 5-10 klasėse – 185 ugdymo diena.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas pamokų forma.

Pamokos pradedamos 8.00 val.

Pamokų trukmė: 1 klasių mokiniams – 35 min., 2-10 klasių mokiniams – 45 min.

Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

Pirmasis pusmetis

1-10 klasės

2018-09-01 – 2019-01-25

Antrasis pusmetis

1-4 klasės

2019-01-28 – 2019-06-07

Antrasis pusmetis

5-10 klasės

2019-01-28 – 2019-06-21

Ugdomojo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018 m. spalio 29 d.

2018 m. lapkričio 02 d.

Žiemos (Kalėdų)

2018 m. gruodžio 27 d.

2019 m. sausio 02 d.

Žiemos

2019 m. vasario 18 d.

2019 m. vasario 22 d.

Pavasario (Velykų)

2019 m. balandžio 23 d.

2019 m. balandžio 26 d.

Vasaros 1-4 klasėms

2019 m. birželio 10 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

Vasaros 5-10 klasėms

2019 m. birželio 24 d.

2019 m. rugpjūčio 31 d.

Pamokų laikas:

1.

8.00-8.45

 

pertrauka 10 min.

2.

8.55-9.40

 

pertrauka 10 min.

3.

9.50-10.35

 

pertrauka 30 min.

4.

11.05-11.50

 

pertrauka 10 min.

5.

12.00-12.45

 

pertrauka 10 min.

6.

12.55-13.40

 

pertrauka 10 min.

7.

13.50-14.35

 
Trečiadienis, 18 rugsėjo 2019
AdvertisementAdvertisementAdvertisement