Naujienos arrow Veikla arrow Finansinės ataskaitos
Finansinės ataskaitos

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (atsisiųsti )

Planuojamų pirkimų vertės 2017 metams

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjoi 30 d:

1 lapas , 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas 2017 m. lapkričio 2 d.:

1 lapas , 2 lapas

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d:

1 lapas , 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas 2017 m. liepos 21 d.:

1 lapas , 2 lapas

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d:

1 lapas , 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2017 m. balandžio 27 d.:

1 lapas , 2 lapas

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2016 m.  ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2016 m. gruodžio 31 d.

 
Pirmadienis, 18 gruodžio 2017
AdvertisementAdvertisementAdvertisement