Naujienos
Finansinės ataskaitos

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (atsisiųsti )

Planuojamų pirkimų vertės 2017 metams


Finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2019 m.  ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2019 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2019 m. gruodžio 31 d.


Finansinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 31 d.:

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. rugsėjo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2019 m. spalio 16 d.:

1 lapas, 2 lapas


Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d.:

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d.

Aiškinamasis raštas 2019 m. liepos 15 d.:

1 lapas, 2 lapas

 

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d.:

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2019 m. balandžio 17 d.:

1 lapas, 2 lapas


Finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2018 m.  ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.:

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d:

1 lapas, 2 lapas

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d.

1 lapas, 2 lapas

Aiškinamasis raštas 2018 m. gruodžio 31 d.:

1 lapas, 2 lapas, 3 lapas, 4 lapas, 5 lapas, 6 lapas, 7 lapas, 8 lapas, 9 lapas, 10 lapas, 11 lapas, 12 lapas, 13 lapas, 14 lapas


Veiklos rezultatų ataskaita 2018m. rugsėjo 30 d.

Aiškinamasis raštas 2018 m. rugsėjo 30 d.:

1 lapas, 2 lapas


Finansinės būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d.:

1 lapas , 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d.  

Aiškinamasis raštas 2018 m. birželio 30 d.:

1 lapas , 2 lapas


Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d.:

1 lapas, 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.

Aiškinamasis raštas 2018 m. kovo 31 d.:

1 lapas , 2 lapas


Finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys 2017 m.  ataskaitos:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.:

1 lapas , 2 lapas

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d:

1 lapas , 2 lapas

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d.

Aiškinamasis raštas 2017 m. gruodžio 31 d.:

1 lapas , 2 lapas , 3 lapas , 4 lapas , 5 lapas , 6 lapas , 7 lapas , 8 lapas , 9 lapas , 10 lapas , 11 lapas , 12 lapas , 13 lapas , 14 lapas , 15 lapas

 
Šeštadienis, 19 rugsėjo 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement