Naujienos
Mokyklos vykdomi projektai

PROJEKTAS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGIJŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS“

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis" (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais atskirai 1-4 klasėms ir 5-8 klasėms. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Informaciją apie projektą galima rasti:

www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai

 
Šeštadienis, 19 rugsėjo 2020
AdvertisementAdvertisementAdvertisement