Naujienos
Popietė "Pagauk skaitymo malonumą"
          Kovo 29 dieną Pakalniškių kaimo bibliotekoje įvyko literatūrinė popietė "Pagauk skaitymo malonumą". Joje dalyvavo Pakalniškių pagrindinės mokyklos 1 ir 4 klasių mokiniai su mokytoja Ramune Malatokiene.
          Susirinkusiems vaikams bibliotekininkė Ramutė Smailienė trumpai papasakojo apie Tarptautinę vaikų knygos dieną, kuri kasmet nuo 1967 m. švenčiama balandžio 2-ąją, H.K. Anderseno gimimo dieną. Paaiškino, kad šia proga yra kuriamas kreipimasis į skaitytojus ir plakatas, kuriuos kasmet kuria vis kitos šalies atstovai. Šiais metais plakatą ir kreipimąsi kūrė Latvijos atstovai. Tekstą rašė I. Zandere, žymi latvių knygų vaikams ir paaugliams autorė. O plakatą kūrė jaunas, kūrybingas dailininkas R. Petersonas. Abu autoriai yra H.K. Anderseno premijos nominantai. Popietės metu su vaikais buvo kalbama apie žymųjį pasakininką H.K. Anderseną, jo kūrybą. Mokytoja vaikams perskaitė jo pasaką "Karalaitė ant žirnio". O po to patiems vaikams buvo pasiūlyta sukurti pasaką ir ją iliustruoti. Kadangi artėjo Šv. Velykos, tad vaikai kūrė pasaką "Velykų margučiai". Kiekvienas popietės dalyvis gavo užduotį – sukurti pasaką pratęsiantį sakinį ir jį iliustruoti. Pabaigus užduotį visi popieriaus lapai buvo surišti į vieną knygelę, kurią garsiai perskaitė 4 klasės mokinys Aistis Betūra. Po to sekė dar viena užduotis. Bibliotekininkė išdalino vaikams juosteles su lietuvių liaudies patarlėmis apie knygas. Vaikai turėjo jas perskaityti ir paaiškinti, kaip supranta patarlės reikšmę. Atlikę šią užduotį vaikai buvo pavaišinti saldainiais.
          Popietė mokiniams labai patiko. Didžiausias džiaugsmas buvo kūrybinė užduotis, kurią vaikai atliko labai entuziastingai.
 
Active Image Active Image
Active Image
 
 
"Drąsių žmonių profesijos"
          Kovo 29-oji diena – Lietuvos įstojimo į NATO diena. Penktos ir septintos klasės mokiniai išvakarėse dalyvavome integruotoje anglų-lietuvių k. pamokoje "Drąsių žmonių profesijos", vykusioje Oro gynybos bataliono – Karinių oro pajėgų dalinyje. Jis įsikūręs Radviliškyje nuo 2000 metų.
          Mums pasisekė, nes nuo pat ankstyvo ryto kariai ruošėsi išvykti į pratybas. Kieme suko ratus kariniai sunkvežimiai, kitos mažesnės vikšrinės mašinos. Kariai nešė ir krovė į mašinas įvairius daiktus, matyt, būtinus pratybose. Paėjėję link miškelio stebėjome rytinius karių užsiėmimus-mokymus. Vėliau apžiūrėjome pastatą, kuriame gyvena kariai. Skaitinėjome dalinio istoriją, sveikinomės su pro šalį einančiais kareiviais. Mums leido trumpam pasižvalgyti po gyvenamąsias patalpas. Pasigrožėjome labai kruopščiai paklotomis lovomis. Čia tarnauja buvęs mūsų mokyklos mokinys Eimantas, kurį apibūdino tik gerais žodžiais.
          Kai atvykę išlipome kareivinių teritorijoje, pasigirdo abejonių, kas čia bus įdomaus. Kai pradėjome ardyti ir surinkinėti šautuvus, taikytis į oro taikinius, sukiotis snaiperio kėdėje, matuotis dujokaukes, tai auklėtojoms R. Bušeikienei ir Z. Macevičienei reikėjo aktyviai mus įtikinėti, jog mums skirtas laikas baigiasi ir turime išvykti. Gavome leidimą vienintelei nuotraukai prie nenaudojamo tanko.
          Mums labai patiko išvyka, buvo įdomu palaikyti rankose ginklus. Norėtume daugiau tokių pamokų.
 
5 klasės mokinė Merūnė Pačkauskaitė
 
Active Image Active Image Active Image
 
 
Susitikimas su Radviliškio rajono policijos komisariato vyresniąja tyrėja I. Sernoviene
          Ketvirtą patyčių savaitės dieną mokykloje lankėsi Radviliškio rajono policijos komisariato vyresnioji tyrėja I. Sernovienė. Ji paaiškino mokiniams kokios jų pareigos ir teisės. Lektorė papasakojo apie patyčias mokykloje bei elektroninėje erdvėje ir kaip reikėtų elgtis, jeigu jūs pats patiriate patyčias arba tyčiojamasi iš jūsų draugų, bendramokslių. Inspektorė papasakojo keletą realių situacijų iš mokyklos gyvenimo ir kartu su mokiniais jas išnagrinėjo. Ji supažindino mokinius su piniginėmis baudomis, kurias gali tekti sumokėti mokinių tėveliams už tai, kad jie nesilaiko mokinio taisyklių, nepagarbiai elgiasi su klasės draugais ir mokytojais, yra nedrausmingi pamokų ir pertraukų metu, trukdo pamokas ir kitaip pažeidžia mokinio taisykles. Lektorė paaiškino ir apie rūkymo žalą bei gręsiančias baudas tėvams, mobiliųjų telefonų naudojimosi taisykles. I. Sernovienė papasakojo mokiniams kokių priemonių imasi Vaikų teisių tarnyba, policijos komisariatas ir kitos tvarką užtikrinančios institucijos, kaip jos padeda ir konsultuoja tėvus, kurių vaikai pažeidinėja viešąją tvarką, mokinio taisykles ar vykdo kitokius nusižengimus, trumpai supažindino su Socializacijos centrų tvarka, gyvenimo bei drausmės taisyklėmis.
 
Active Image Active Image
 
 
Susitikimas
          Kovo 26 dieną mes, 6, 9 ir 10 klasės mokiniai, su ugdymo karjerai konsultante Vigita Lenzberge susitikome su Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Karaliaus Mindaugo husarų bataliono štabo kuopos štabo būrio laikinai einančiu ABC skyriaus vadovo pareigas Nerijumi Dabužinskiu ir Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės štabo, aprūpinimo kuopos štabo ir aprūpinimo būrio tiekimo bei transportavimo skyriaus techniku Rolandu Narvydu. Jie supažindino su šauktinių gyvenimu. Kalbėjo apie tikslo siekimą, siekius, prioritetus, fizines galimybes, kurios veda sėkmės link. Kareiviai supažindino su šauktinių gyvenimo sąlygomis, laisvalaikiu ir tolimesnes galimybes baigus tarnybą. Šis susitikimas paliko gerą įspūdį apie savanorių gyvenimą.
 
9 klasės mokinė Rolanda Baslerytė
 
Active Image
Active Image
 
 
ŽEMĘ IR TĖVYNĘ TURIME TIK VIENĄ

          Kovo 20 dieną minima Žemės diena. Šventę mūsų mokykloje pradėjo dešimtokai, kurie supažindino visą mokyklos bendruomenę su Žemės dienos minėjimo esme ir istorija. Atkreipė dėmesį į tai, kad kiekvienas turėtume pagalvoti apie mūsų planetos problemas ir savo kasdienę veiklą nukreipti tų problemų sprendimo linkme. Mūsų maži ir, atrodytų, nežymūs darbai – popieriaus ir elektros taupymas, langų ir durų sandarumas, vandens čiaupų sutvarkymas – padeda tausoti medienos išteklius ir elektrą, šilumą ir vandenį, kuriems pagaminti ar išgauti reikia daug energijos, o jai pagaminti naudojami nuolat senkantys Žemės ištekliai.

          Paskui visi įsijungė į įvairias veiklas. 1-4 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje, pasitelkę dailės raiškos priemones ir netradicines technologijas atliko įvairias užduotis. Mažieji ikimokyklinės grupės "Žiedeliai" ugdytiniai žaidė žaidimus, deklamavo eilėraščius apie gamtą, atliko kūrybines užduotis. 8-10 klasių mokiniai, gamtamokslių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai išlankstė net 300 gervių. Kodėl gervių? Mat gervė vienas įspūdingiausių paukščių, sutinkamų Lietuvoje. Mokiniai sužinojo, kad gervė laikyta šventu derlingumo ir žemdirbystės deivės Demetros paukščiu. Atskrisdama ji pranašaudavo pavasario pradžią ir dėl to tapo atsinaujinimo simboliu, o krikščionybės laikais simbolizavo prisikėlimą, ilgaamžiškumą, nemirtingumą, taiką, sveikatą, ištikimybę, meilę. Šiuo taikos, ištikimybės ir prisikėlimo simboliu buvo papuošta mokykla, o didžioji paukščių dalis buvo nuvežta į Pakalniškių seniūniją, kur dešimtokės su seniūnu Kęstučiu Ulinsku ir darbuotojomis gervėmis išdabino seniūnijos patalpas bei surengė mokinių kūrybinių darbų parodą ,,Lietuva gražiausias žemės kampelis“.

          Atkreiptas mokinių dėmesys į tai, kad Žemei reikia poilsio valandų, o jas suteikti galime taupydami elektrą ir kitus išteklius. Tad sandariai užsukę vandens čiaupus, išjungę kompiuterius, palikę kabinetuose mobiliuosius, visi dalyvavo linksmoje viktorinoje, aistringai rungtyniavo sportinėse varžybose.

          Ši diena suvienijo žmones bendram rūpesčiui dėl mūsų visų namų. Tad buvo nepamiršti ir paukščiai. Papietavę, apdovanoti už kūrybiškumą, aktyvumą ir sumanumą, linksmai klegėdami visi išskubėjo į kiemą, kur padedant mokyklos darbuotojams buvo kabinami tėvelių pagaminti inkilai. Dabar nekantriai lauksime sugrįžtančių sparnuočių.

          Žmogus šioje Žemėje gyvena tam, kad paliktų ją gražesnę nei rado atėjęs. Ir tam tikrai neužtenka vienos Žemės dienos, kurios minėjimai nuvilnijo per visą Lietuvą. Ir mūsų mokyklos bendruomenė jau planuoja, kaip kiekvienas iš mūsų ir ateityje galėtų prisidėti prie gamtos apsaugos problemų sprendimo, kaip įsijungs į akciją DAROM 2018, kaip saugos tai, kas visiems mums svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gyvąją gamtą.

 

 

 
Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018
          Kovo 19-23 dienomis tarnyba "Vaikų linija" devintą kartą organizavo nacionalinę iniciatyvą "Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018". Tai yra kvietimas mums visiems nepritarti patyčioms, o jas stabdyti asmeniniu nepritarimu. Mūsų mokykloje penkias dienas vyko įvairūs renginiai, skatinantys būti atidiems ir tolerantiškiems šalia esantiems.

1 diena. Plakato ir ketureilio diena.

2 diena. Spalvų diena "Aš kitoks".

3 diena. Linksmojo diktanto diena.

4 diena. Susitikimas su Radviliškio r. PK vyresniąja tyrėja I. Sernoviene.

5 diena. Žaidimų ir tradicinių šokių diena.

Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image
Active Image

 

 
SPEKTAKLIS APIE MEILĘ, KURIAI NEBUVO LEMTA SUKEISTI AUKSO ŽIEDŲ
          Mūsų mokyklos vyresnių klasių mokiniai, mokyklos darbuotojos bei Pociūnų ir Pakalniškių kaimų bendruomenės narės, užbaigiant veiksmo savaitę BE PATYČIŲ, kovo 24 dieną vyko į Panevėžio J. Miltinio dramos teatrą, kur žiūrėjo 2 dalių dramą pagal R. Granausko romaną "RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ" (Režisierius Raimundas Banionis, inscenizacijos autorė R. Šerelytė).
          "RŪKAS VIRŠ SLĖNIŲ" – tai meilės istorija, kuriai nebuvo lemta sukeisti aukso žiedus. Tai istorija apie beprotišką Mildos Marijos ir Jono meilę, kuri nepaiso jokių taisyklių. Kaip teigia Milda Marija, ji yra ypatinga, nes jos du vardai byloja apie turimas dvi sielas, kurios yra viena kitai priešingybės. Todėl Jonukui (kaip jį vadina Milda Marija) sunku suprasti jos poelgius.
          Šis spektaklis pastatytas nestandartiniu formatu, t.y. teatras teatre. Toks būdas leido lengviau atspindėti skirtingus Lietuvos istorijos laikotarpius, pavaizduojant to meto madas, besikeičiančias vertybes ir kitus svarbius dalykus, tokius kaip nuotraukų darymas "atminimui", paminint, ką anksčiau ant nuotraukų rašydavo žmonės, deficitinės prekės ir taip toliau. Tačiau toks formatas neįprastas, šiek tiek trikdė režisieriaus įsikišimai, nurodymai, aktorių pamąstymai, teatro "virtuvės" vaizdai. Įdomus buvo nestandartinis sprendimas spektaklio metu filmuoti aktorius iš arti. Tad iš arti pamatėme kiekvieną veido išraišką, pilną emocijos.
          Mokinukė Marija, iš visos širdies tyru balseliu giedanti Tautiškąją giesmę, minimalios dekoracijos ir ant baltos, beveik perregimos medžiagos sienos vaizdai, kuriuose berniukas dviračiu vežė mergaitę, mokinių nuotrauka prie naujos mokyklos, mokytojų meilės vaizdai, senojo Lietuvos kaimo, gamtos vaizdai kėlė asociacijas su laisve, tyrumu.
          Spektaklio pabaiga – išties stulbinanti, kraupi ir galbūt šiek tiek netikėta. Visa nemeilė ir šiurkštumas, suteiktas Mildos Marijos mažyliui, sugrįžta su kaupu. Visa tai taip paveikė visų širdis, kad kurį laiką norėjosi tik tylėti.
 
Pavasario šventės. Linksmybės ir įdomybės
          Penktos klasės mokiniai labai laukė ir ruošėsi renginiui "Pavasario šventės. Linksmybės ir įdomybės". Jau nuo ryto nekantravo ir dalinosi mintimis apie kovo 23 d. vakarą, miegą mokykloje, laukiančius darbus ir pramogas.
          Gerai nusiteikę, linksmi, labai energingi ir nekantraujantys penktokai susirinko į mokyklą. Vakaras prasidėjo diskoteka. Mokiniai patys pasirūpino muzikos aparatūra, šviesos efektais ir linksmybėmis. Puiki nuotaika neišblėso. Po linksmybių patraukėme darbuotis. Jau savaitės pradžioje klasėje buvome nuplėšę senus tapetus ir paruošę sieną. Laukė ilgas, sunkus ir kruopštus tapetų klijavimo darbas. Tačiau Ryčio, Evelinos, Vitalijaus, Monikos M. ir Svajūnės puikūs darbo įgūdžiai ir žinios atnaujino sieną per 3 val. "Meistrų" komandai padėjo Alina bei Aiva. Kiti mokiniai: Elinga, Merūnė, Žilvinas, Raigardas karpė papuošimus, kuriuos vėliau pakabinsime ant sienos. Truputį pailsėję ir pasistiprinę skubėjome į sporto salę. Čia mes, teisėjo Manto Kleino padedami, žaidėme savo mėgstamą žaidimą "Kvadratą". Keletas klasės draugų išbandė savo jėgas stalo futbolo ir teniso žaidimuose. Laikas bėgo labai greitai. Mūsų laukė dar daug įvairių linksmybių. Tie, kuriems reikėjo poilsio ir ramybės, žiūrėjo filmą "Šuns kailyje". Kiti klasės draugai žaidė slėpynes, stalo žaidimus. Nors laikrodžio rodyklės greitai skubėjo ir skelbė ryto metą, miegas mūsų netraukė. Klasės auklėtoja R.Bušeikienė ir mokytoja V.Kleinienė pakvietė mus į linksmąsias estafetes. Susiskirstę į dvi komandas rungtyniavome atlikdami įvairias užduotis: užrištomis akimis perėjome kliūčių ruožą, nešėme kankorėžį ant kojos, balioną poroje ir kitas. Buvo linksma ir įdomu.
          Tačiau šviesūs saulės spinduliai paskelbė nakties pabaigą. Labai gaila, bet tai buvo ir mūsų renginio pabaiga. Linksmi, nemiegoję ir truputėlį pavargę išsiskirstėme ilsėtis į namus.
 
5 klasės mokinys Rytis Jankauskas
 
Active Image
Active Image
Active Image
 
 
Kartu mes galime daugiau
          Kovo 21 dieną mes, 10 klasės mokiniai, su priešmokyklinės grupės auklėtoja L. Didaronkiene ir logopede G. Ryšiene organizavome veiklą su mažaisiais draugais. Diena prasidėjo rytine mankšta. Paskui su vaikučiais piešėme, skaičiavome, žaidėme stalo žaidimus, vaidinome, sportavome, klausėmės pasakų... Stebėjome, kokie laimingi, drąsūs, smalsūs buvo mažieji draugai. Smaugu buvo džiaugsmą dovanot kitiems ir paliekant šią mokyklą trumpam persikelti į nuostabų vaikystės pasaulį.
 
10 klasės mokinė Onutė Rabikauskaitė
 
Active Image
Active Image
Active Image
 
 
Informacija
          Kovo 14 dieną prasidėjo pajamų deklaravimas. Maloniai kviečiame paremti mūsų įstaigą skiriant 1 ar 2 % nuo jūsų sumokėto pajamų mokesčio. Dėkojame.
          Informacija dėl paramos skyrimo pateikta Pagrindinio meniu punkte "Parama"
 
Kius kius į Radviliškį
          Kovo 15 dieną mes, 6 klasės mokiniai, su auklėtoja D. Gustiene išvykome į rajono centrą – Radviliškį, nes labai viliojo neseniai pradėjęs veikti baseinas. Ištisas dvi valandas džiaugėmės vandens malonumais, stebėjome, kaip treneriai dirba su mažaisiais baseino lankytojais.
          Kaip toj pasakoj be pabaigos, dvi valandas "išmirkę, išrūgę, išlipę, išdžiūvę" jėgų atgauti nuvykome į kavinę "Puriena". Čia pasijutome be galo svarbūs ir gerbiami visi buvome pasodinti prie didžiulio gražiai serviruoto stalo, išstudijavę pateiktus meniu užsisakėme pagal galimybes, ko troško mūsų širdys. Kol ruošė užsisakytus valgius, stebėjome, kaip dirba ir su lankytojais bendrauja padavėjai, aptarėme, kaip pateikiama klientui sąskaita, kas yra arbatpinigiai, kodėl, kiek ir už ką jie paliekami ir ar verta palikti. Skaniai papietavę, vienbalsiai nusprendėme, kad savarankiškai susimokėdami už greitą aptarnavimą, kantriai ir maloniai su mumis bendravusiai ir net pajuokauti spėjusiai padavėjai paliksime smulkiųjų.
          O kaip grįžti namo be kiškio pyrago artimiesiems? Už likusius pripirkę lauktuvių linksmi ir laimingi, planuodami sekančias išvykas, grįžome namo.
 
Active Image
Active Image Active Image
 
 
Šimtadienis

          Kovo 9 dieną Pakalniškių pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė Šimtadienio šventė. Nuo pat ryto tvyrojo pakili nuotaika, pertraukų metu skambėjo muzika. Šimtadienio proga dešimtokus pasveikino devintokai, kurie linkėjo geriausios sėkmės laikant egzaminus ir verčiant netradicinį kalendorių.

 

9 klasės mokinė Rolanda Baslerytė

 

Active Image

 

 
Lietuva... Gyvuok, Lietuva!
          Senajame metraštyje aprašant 1009-ųjų kovo 9-osios įvykius buvo pirmą kartą paminėta Lietuva. Šiemet – 2018-aisiais – sukako jau 1009-eri nuo šio pirmojo istorinio mūsų šalies paminėjimo. Todėl kovo 9-ąją mūsų mokyklos devintokai ir 1-4 klasių mokiniai dalyvavo "Versmės" leidyklos tai progai skirtame Lietuvos tūkstantis devintųjų metinių renginyje – konkurse "Rašau Lietuvos vardą". Mokiniai, vadovaujami mokytojų D. Gustienės, R. Malatokienės, V. Kleinienės, taip paminėdami Lietuvos 1009-ąsias metines, prasmingu ir gražiu būdu vizualizavo žodį LIETUVA, kurį sniege išrašė įvairiomis spalvomis. O spalvų įvairovė reiškia: žydra švarus ir tyras mūsų upių ir šaltinių vanduo, pilka mūsų krašte netrūksta lietingų dienų, geltona banguojanti javų jūra ir rudens lapų auksas, žalia mūsų krašto pievos ir miškai, raudona mūsų meilė ir žuvusiųjų už laisvę ir mūsų gerovę atminimas.
          Kovo 11-oji Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, simbolizuojanti mūsų Tautos valią, dvasią ir nepalaužiamą norą gyventi nepriklausomoje valstybėje. Šiai progai mūsų ikimokyklinės ugdymo grupės "Žiedeliai‘" mažyliai, vadovaujami auklėtojų L. Didaronkienės ir I. Durienės, koridorių papuošė paukšteliais, laikančiais trispalves širdeles, o 9-10 klasių mokiniai su mokytojomis G. Ryšiene ir V. Lenzberge lankstė gerves, kuriomis padabino Pakalniškių seniūnijos patalpas. Taip mokiniai išreiškė meilę Tėvynei, norą saugoti jos pamatines vertybes, kurti ateitį su pagarba Tėvynei, sau ir kitiems.
 
Active Image Active Image
Active Image
 
 
Viduramžių Lietuvos žaidimai
           Mokykloje svečiavosi edukacijų kuratorius Mindaugas iš Širvintų rajone įsikūrusio "Vikingų kaimo" – patyrimų muziejaus po atviru dangumi. Svečias pristatė edukacinę programą apie senovinius stalo žaidimus. Tris pamokas 1-8 klasių mokiniai, pasiskirstę į grupes, klausėsi pasakojimo apie senovinius stalo žaidimus, sužinojo jų atsiradimo istoriją nuo senovės Egipto, aptarinėjo svečio drabužius ir, svarbiausia, išmoko žaisti šiuos žaidimus. Vieniems patiko "Lapė ir žąsys", kitiems "Pritva" ir "Senetas". Berniukams patiko sunkesni žaidimai: "Laimės namai", "Tvirtovė", "Arklių lenktynės".
          Kadangi gavome dovanų žaidimų brėžinius, tai nutarėme kelis žaidimus pasidaryti ir žaisti su draugais, su šeimos nariais. Kviečiame užsukti – išmokysim laimėti arba pralaimėti.
 
7 klasės mokinė Brigita Baktytė
 
Active Image
Active Image Active Image
 
 
Laisvės kelias istorijos tėkmėje
          Kovo 2 dieną Šiaulių Romuvos gimnazijoje vyko tarptautinė teorinė-praktinė mokinių konferencija "Laisvės kelias istorijos tėkmėje". Konferencijos metu buvo perskaityta 50 pranešimų apie Nepriklausomybės akto signatarus, iškilius vietos žmones, krašto paveldą, reikšmingus įvykius Lietuvoje. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 100 mokinių ir mokytojų iš visos Lietuvos, Lenkijos, Latvijos. Ši mokinių konferencija buvo puiki pilietiškumo, kūrybos ir ieškojimų mokykla. Mes pristatėme pranešimą "Raudondvario dvaras vakar ir rytoj". Pasiruošti konferencijai mums padėjo mokytojos Gitana Ryšienė ir Vigita Lenzbergė. Grupėje "Mūsų krašto paveldas" užėmėme II-ąją vietą ir buvome apdovanotos padėkomis bei įdomiomis knygomis.
 
9 klasės mokinės Onutė Rabikauskaitė ir Ernesta Baktytė
 
Active Image
 
 
Dailyraščio konkursas "Rašom! 2018"
          "Rašysena tokia pat nepakartojama, kaip ir pirštų atspaudai. Kiekviena kilpelė, kiekvienas užraitėlis praneša apie rašančiojo silpnybes ir privalumus, apie pomėgius ir polinkius, apie praeitį ir kartais net apie ateitį" (Cash Peters).
          Mokykloje vyko tradicinis dailyraščio konkursas "RAŠOM", kurio tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius bei išrinkti mūsų mokyklos gražiausiai rašančius mokinius.
          Laureatais tapo šie mokiniai:
          pradinių klasių grupėje: Marta Matulytė – I vieta
                                                Aistis Betūra – II vieta
                                                Emilis Mikutavičius ir Rytis Salikas – III vieta
          5–8 klasių grupėje: Žilvinas Leščinskas – I vieta
                                         Merūnė Pačkauskaitė – II vieta
                                         Brigita Baktytė – III vieta
          9–10 klasių grupėje: Rolanda Baslerytė – II vieta
                                           Kamilė Milašiūtė – III vieta
 
Active Image
 
 
Džiugi žinia iš Pakiršinio amatų centro
          Sveikiname 5 klasės mokinę Židrūnę Čepaitytę, tapusią "Šventiškiausios kojinės" nominacijos laureate (konsultavo mokytoja Zita), 4 klasės mokinį Rytį Saliką, tapusį "Kojinės – svajoklės" nominacijos laureatu bei 1 ir 4 klasių mokinius, kurie pelnė nominaciją "Įdomiausia technika" piešinių parodoje - konkurse "Nupiešk Kalėdų senelio kojinę" (konsultavo mokytoja Ramunė). 
 
 
Active Image
Active Image Active Image
 
Pasirūpinkime vaikų saugumu!
          Primenu, kad vadovaujantis:
          2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 18 punktu, "...oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių."
          2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 14 punktu, „Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių“.
          Ikimokyklinio ugdymo grupė dirba esant bet kokiai temperatūrai. Šios grupės vaikus į įstaigas atveda tėvai, todėl esant šalčiams, jie turi pasirūpinti saugiu vaikų atvykimu.  
 
Mokytoja, pavaduojanti mokyklos direktorę V. Lenzbergė
 
Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis – LIETUVA!
Tai gražiai mane augino
Laukas, pieva, kelias, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA! /J. Marcinkevičius/
 
          Vasario 16-oji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais metais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės aktui, skelbiančiam, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis, paminėti. Žinome, kokį sunkų kelią nuėjo Lietuva iki Nepriklausomybės paskelbimo. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, persekiojimų, kalėjimų ir trėmimų. Nuo šios istorinės datos praėjo nemažai laiko, daug kas pasikeitė, bet nepasikeitė mūsų meilė ir tikėjimas Tėvyne. Vasario 16-ąją vis iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Ši diena liudija – esame stipri tauta laisvoje valstybėje.
          Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos visi laukėme su didžiuliu nekantrumu, jauduliu, o kartu ir džiugesiu – mes švenčiame ŠIMTMETĮ! Šiam jubiliejui mokyklos bendruomenė ruošėsi iš anksto: mokiniai, padedami mokytojos Z. Macevičienės, mokyklos langus papuošė trispalviais ornamentais, mokytoja R. Sakalauskaitė išleido stendą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, ikimokyklinės grupės „Žiedeliai“ ugdytiniai, pradinukai, aštuntos klasės mokiniai, devintokas V. Ganiprauskas, šeštokės ir penktokės, padedami savo mokytojų ir klasės auklėtojų, parengė koncertinę programą, vyresniųjų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos D. Gustienės, ruošėsi šventiniam minėjimui.
          Visus darbus vainikavo vasario 14 dieną mokykloje vykusi Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventė "Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis – LIETUVA". Džiugu, kad šventėje apsilankė Pakalniškių seniūnijos seniūnas K. Ulinskas, mokinių tėveliai,  buvę mokyklos mokiniai.  Vedantieji pakvietė visus mokinius, mokytojus, svečius sugiedoti Lietuvos himną. Tuo pat metu buvo pakelta valstybinė vėliava. Po to išgirdome eilėraščius, dainas apie Lietuvą, buvo išsakytos mintys apie mūsų gimtinę, jos istorines peripetijas. Sveikinimo žodį tarė Pakalniškių seniūnijos seniūnas K. Ulinskas. Buvusi mokyklos mokinė L. Navickienė pasveikino visus su gražia valstybine švente, pasidalijo prisiminimais apie mokyklinius metus, papasakojo apie tai, kaip su vyru Aurimu, taip pat buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, dirba savo įkurtame ūkyje ir tuo labai džiaugiasi. Susirinkusiuosius taip pat pasveikino buvęs mokyklos mokinys R. Vičius su žmona Virga ir visus paragino laimės ieškoti ne svečiose šalyse, o Lietuvoje ir netgi pakvietė dirbti jų sukurtame gėlininkystės ūkyje. Sveikinimo žodį tarė ir šiuo metu studijuojanti D. Frolovaitė, o buvęs mokinys M. Kleinas visus pasveikino atlikdamas savos kūrybos muzikinį kūrinį. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė mokytoja, pavaduojanti mokyklos direktorę, V. Lenzbergė ir už sportinę, popamokinę, visuomeninę veiklą bei pagalbą klasių auklėtojoms įteikė padėkas ir atminimo dovanėles labiausiai jų nusipelniusiems mokiniams.
          Po minėjimo 5-10 klasių mokiniai dalyvavo Protų mūšyje, kurį paruošė mokytoja G. Vasiliauskienė. Geriausias žinias parodė ir daugiausia balų surinko penktokai ir aštuntokai. Šaunuoliai, sveikiname juos. O tuo metu, kol vyresnieji "demonstravo savo protus",  mažesnieji gimtinei skyrė meninę kūrybą – savo piešinukuose perteikė tai, kas jiems yra gražiausia.
          Šventinę programą baigė Radviliškio Lizdeikos gimnazistai, kurie, vadovaujami mokytojų R. Atkočiūnienės ir E. Kablio, parodė muzikinį spektaklį "Karalaitė Garbanėlė". Dėkojame svečiams už gražų vaidinimą ir puikią nuotaiką.
          Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, "Kretingos maistui", padėjusiems ir prisidėjusiems organizuojant šį šventinį minėjimą.
          Tikime, kad visiems mums užteks išminties, geros valios, ryžto ir tikėjimo žengti toliau laisvės keliu ir įveikti šiandienos ir rytdienos iššūkius.
 
Active Image
Active Image
Active Image
 
       
 
Išvyka į parodą "Studijos 2018"
          Vasario 9 dieną mūsų mokyklos mokiniai kartu su Radviliškio Lizdeikos gimnazistais lankėsi jau šešioliktą kartą vykstančioje tarptautinėje parodoje "Studijos 2018". Ką veikti baigus mokyklą? Kur stoti? Vyresnių klasių mokiniams kyla daug klausimų, susijusių su ateities planavimu. Šių metų parodos šūkis – "Įjunk ateitį’". Buvo pristatomos naujos tematinės erdvės, demonstruojamos pažangiausios technologijos, pristatomos inovatyvios idėjos. Universitetai, aukštosios neuniversitetinės mokyklos, profesinės mokyklos ir įvairios įmonės visus tuos, kurie domisi studijomis, supažindino su savo siekiais, studijų programomis ir pasirinkimo galimybėmis. Parodoje taip pat buvo galima konsultuotis su karjeros konsultantais ir psichologais. Informacijos gausa garsėjanti mugė subūrė daugybę lankytojų iš visos Lietuvos.
 
 Mokinių ugdymo karjerai konsultantė Vigita Lenzbergė
 
Active Image
 
 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kitas > Paskutinis >>

Penktadienis, 29 gegužės 2020
Lankytojai
AdvertisementAdvertisementAdvertisement