Naujienos
Dailyraščio konkursas "Rašom! 2018"
          "Rašysena tokia pat nepakartojama, kaip ir pirštų atspaudai. Kiekviena kilpelė, kiekvienas užraitėlis praneša apie rašančiojo silpnybes ir privalumus, apie pomėgius ir polinkius, apie praeitį ir kartais net apie ateitį" (Cash Peters).
          Mokykloje vyko tradicinis dailyraščio konkursas "RAŠOM", kurio tikslas – ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius bei išrinkti mūsų mokyklos gražiausiai rašančius mokinius.
          Laureatais tapo šie mokiniai:
          pradinių klasių grupėje: Marta Matulytė – I vieta
                                                Aistis Betūra – II vieta
                                                Emilis Mikutavičius ir Rytis Salikas – III vieta
          5–8 klasių grupėje: Žilvinas Leščinskas – I vieta
                                         Merūnė Pačkauskaitė – II vieta
                                         Brigita Baktytė – III vieta
          9–10 klasių grupėje: Rolanda Baslerytė – II vieta
                                           Kamilė Milašiūtė – III vieta
 
Active Image
 
 
Džiugi žinia iš Pakiršinio amatų centro
          Sveikiname 5 klasės mokinę Židrūnę Čepaitytę, tapusią "Šventiškiausios kojinės" nominacijos laureate (konsultavo mokytoja Zita), 4 klasės mokinį Rytį Saliką, tapusį "Kojinės – svajoklės" nominacijos laureatu bei 1 ir 4 klasių mokinius, kurie pelnė nominaciją "Įdomiausia technika" piešinių parodoje - konkurse "Nupiešk Kalėdų senelio kojinę" (konsultavo mokytoja Ramunė). 
 
 
Active Image
Active Image Active Image
 
Pasirūpinkime vaikų saugumu!
          Primenu, kad vadovaujantis:
          2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendrojo ugdymo plano 18 punktu, "...oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių."
          2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 14 punktu, „Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių“.
          Ikimokyklinio ugdymo grupė dirba esant bet kokiai temperatūrai. Šios grupės vaikus į įstaigas atveda tėvai, todėl esant šalčiams, jie turi pasirūpinti saugiu vaikų atvykimu.  
 
Mokytoja, pavaduojanti mokyklos direktorę V. Lenzbergė
 
Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis – LIETUVA!
Tai gražiai mane augino
Laukas, pieva, kelias, upė,
Tai gražiai už rankos vedė
Vasaros diena ilga.
Tai gražiai lingavo girios,
Uogų ir gegučių pilnos,
Tai gražiai saulutė leidos,
Atilsėlį nešdama.
Tai gražiai skambėjo žodžiai:
Laukas, pieva, kelias, upė.
Tai gražiai iš jų išaugo
Vienas žodis – LIETUVA! /J. Marcinkevičius/
 
          Vasario 16-oji – nacionalinė Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais metais Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos Nepriklausomybės aktui, skelbiančiam, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis, paminėti. Žinome, kokį sunkų kelią nuėjo Lietuva iki Nepriklausomybės paskelbimo. Ant mūsų tautos laisvės aukuro buvo paaukota daug žmonių gyvybių, iškęsta pažeminimų, persekiojimų, kalėjimų ir trėmimų. Nuo šios istorinės datos praėjo nemažai laiko, daug kas pasikeitė, bet nepasikeitė mūsų meilė ir tikėjimas Tėvyne. Vasario 16-ąją vis iš naujo mokomės pasakoti, vertinti ir jausti savo istoriją. Ši diena liudija – esame stipri tauta laisvoje valstybėje.
          Šiemet Lietuvos valstybės atkūrimo dienos visi laukėme su didžiuliu nekantrumu, jauduliu, o kartu ir džiugesiu – mes švenčiame ŠIMTMETĮ! Šiam jubiliejui mokyklos bendruomenė ruošėsi iš anksto: mokiniai, padedami mokytojos Z. Macevičienės, mokyklos langus papuošė trispalviais ornamentais, mokytoja R. Sakalauskaitė išleido stendą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, ikimokyklinės grupės „Žiedeliai“ ugdytiniai, pradinukai, aštuntos klasės mokiniai, devintokas V. Ganiprauskas, šeštokės ir penktokės, padedami savo mokytojų ir klasės auklėtojų, parengė koncertinę programą, vyresniųjų klasių mokiniai, vadovaujami mokytojos D. Gustienės, ruošėsi šventiniam minėjimui.
          Visus darbus vainikavo vasario 14 dieną mokykloje vykusi Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo šventė "Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis – LIETUVA". Džiugu, kad šventėje apsilankė Pakalniškių seniūnijos seniūnas K. Ulinskas, mokinių tėveliai,  buvę mokyklos mokiniai.  Vedantieji pakvietė visus mokinius, mokytojus, svečius sugiedoti Lietuvos himną. Tuo pat metu buvo pakelta valstybinė vėliava. Po to išgirdome eilėraščius, dainas apie Lietuvą, buvo išsakytos mintys apie mūsų gimtinę, jos istorines peripetijas. Sveikinimo žodį tarė Pakalniškių seniūnijos seniūnas K. Ulinskas. Buvusi mokyklos mokinė L. Navickienė pasveikino visus su gražia valstybine švente, pasidalijo prisiminimais apie mokyklinius metus, papasakojo apie tai, kaip su vyru Aurimu, taip pat buvusiu mūsų mokyklos mokiniu, dirba savo įkurtame ūkyje ir tuo labai džiaugiasi. Susirinkusiuosius taip pat pasveikino buvęs mokyklos mokinys R. Vičius su žmona Virga ir visus paragino laimės ieškoti ne svečiose šalyse, o Lietuvoje ir netgi pakvietė dirbti jų sukurtame gėlininkystės ūkyje. Sveikinimo žodį tarė ir šiuo metu studijuojanti D. Frolovaitė, o buvęs mokinys M. Kleinas visus pasveikino atlikdamas savos kūrybos muzikinį kūrinį. Sveikinimo žodį susirinkusiems tarė mokytoja, pavaduojanti mokyklos direktorę, V. Lenzbergė ir už sportinę, popamokinę, visuomeninę veiklą bei pagalbą klasių auklėtojoms įteikė padėkas ir atminimo dovanėles labiausiai jų nusipelniusiems mokiniams.
          Po minėjimo 5-10 klasių mokiniai dalyvavo Protų mūšyje, kurį paruošė mokytoja G. Vasiliauskienė. Geriausias žinias parodė ir daugiausia balų surinko penktokai ir aštuntokai. Šaunuoliai, sveikiname juos. O tuo metu, kol vyresnieji "demonstravo savo protus",  mažesnieji gimtinei skyrė meninę kūrybą – savo piešinukuose perteikė tai, kas jiems yra gražiausia.
          Šventinę programą baigė Radviliškio Lizdeikos gimnazistai, kurie, vadovaujami mokytojų R. Atkočiūnienės ir E. Kablio, parodė muzikinį spektaklį "Karalaitė Garbanėlė". Dėkojame svečiams už gražų vaidinimą ir puikią nuotaiką.
          Dėkojame visai mokyklos bendruomenei, "Kretingos maistui", padėjusiems ir prisidėjusiems organizuojant šį šventinį minėjimą.
          Tikime, kad visiems mums užteks išminties, geros valios, ryžto ir tikėjimo žengti toliau laisvės keliu ir įveikti šiandienos ir rytdienos iššūkius.
 
Active Image
Active Image
Active Image
 
       
 
Išvyka į parodą "Studijos 2018"
          Vasario 9 dieną mūsų mokyklos mokiniai kartu su Radviliškio Lizdeikos gimnazistais lankėsi jau šešioliktą kartą vykstančioje tarptautinėje parodoje "Studijos 2018". Ką veikti baigus mokyklą? Kur stoti? Vyresnių klasių mokiniams kyla daug klausimų, susijusių su ateities planavimu. Šių metų parodos šūkis – "Įjunk ateitį’". Buvo pristatomos naujos tematinės erdvės, demonstruojamos pažangiausios technologijos, pristatomos inovatyvios idėjos. Universitetai, aukštosios neuniversitetinės mokyklos, profesinės mokyklos ir įvairios įmonės visus tuos, kurie domisi studijomis, supažindino su savo siekiais, studijų programomis ir pasirinkimo galimybėmis. Parodoje taip pat buvo galima konsultuotis su karjeros konsultantais ir psichologais. Informacijos gausa garsėjanti mugė subūrė daugybę lankytojų iš visos Lietuvos.
 
 Mokinių ugdymo karjerai konsultantė Vigita Lenzbergė
 
Active Image
 
 
Integruota pamoka "100 žingsnelių Radviliškio mieste"
          Sausio 17 dieną mes, penktos ir septintos klasių mokiniai, su auklėtojomis išvykome į gimtąjį Radviliškį. Čia mums vyko integruota lietuvių kalbos ir anglų kalbos pamoka. Jos metu mes susipažinome su miesto skulptūromis: pergalės deivė Nikė, "Akcentas",",Rytas". Nuėję prie kultūros centro, apžiūrėjome kompoziciją "Skausmo ir kančios kelias", bažnyčios varpinę, freską "Garvežiukas" ant pastato sienos. Prie geležinkelio stoties atradome senąjį garvežį. Mokytojos mums pasakojo, kaip senais laikais jis lėtai važiuodavo ir leisdavo dūmus. Labiausiai patiko "Akcentas", nes visi juokėmės, kai išgirdome istoriją, jog visi miesto žvirbliai buvę suodini nuo garvežių dūmų.
          Arbatinėje sušilome beragaudami bandeles, užkepėles ir kitus skanėstus. Tada aplankėme miesto plaukimo baseiną, pasidžiaugėme vandens malonumais.
          Man ir mano klasės draugams labai patiko tokia išvyka. Norėčiau nuvažiuoti į kitus miestus, sužinoti jų įdomias istorijas, pamatyti skulptūras.
 
5 klasės mokinė Merūnė Pačkauskaitė
 
Active Image
Active Image
Active Image
 
 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis
          Sausio 17 dieną mokykloje lankėsi Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorė Ina Bajarauskaitė. Buvo pasirašyta mokyklų bendradarbiavimo sutartis.Taip pat gimnazijos direktorė susitiko su dešimtokais ir jų auklėtoja. Pokalbio metu direktorė pristatė gimnaziją, aptarė mokymosi galimybes joje, supažindino su individualaus ugdymo plano sudarymo principais.
 
Active Image Active Image Active Image
 
 
Sausio 13-oji – diena, kai apgynėme Laisvę
          Sausio 13-ąją mūsų mokyklos darbuotojai ir mokiniai prisijungdami prie pilietinės akcijos "Atmintis gyva, nes liudija" prisiminė ir paminėjo prieš 27 metus Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę ir bendrą pilietinę poziciją.
          8.00 val. ryto mokykloje dešimčiai minučių užgeso šviesa, languose įsižiebė atminties žvakutės. Pirmoji pamoka buvo skirta Laisvės gynėjų atminimui. Juk 1991-ųjų metų sausio 13-osios įvykiai nusinešė 14 gyvybių. Šiems žmonėms buvo nuo 17 iki 53 metų (daugiausia – sulaukusiųjų kiek per 20 metų). Po mirties jie apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordino Didžiuoju Kryžiumi. Plačiau apie tai papasakota išleistuose stenduose.
          Sausio 13-oji – tai ne tik tragedijos paminėjimo diena. Tai diena, simbolizuojanti lietuvių tautos vienybę, stiprybę ir sugebėjimą apginti savo mylimą kraštą.

                                                                         Laikykim Lietuvą ant savo rankų,
                                                                         Kad jai žaizdas mažiau skaudėtų,
                                                                         Kad liūdesys jos veidą nevagotų
                                                                         Ir daugiau džiaugsmo akyse spindėtų /E. Venclova/

 
 
 
Išvyka į Radviliškio Lizdeikos gimnaziją
          Vienas iš svarbiausių dalykų jaunuoliams yra teisingas profesijos pasirinkimas, tačiau labai dažnai jauni žmonės iš tiesų dar nežino, kuo norėtų būti ir su kokia sritimi sieti tolesnę savo veiklą. Todėl sausio 10 d. organizuota 9-10 klasių mokiniams išvyka į renginį "Studijos ir karjera – 2" Radviliškio Lizdeikos gimnazijoje. Kelionės tikslas – mokinio sėkmingas tolesnio mokymo krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimas. Mokiniai turėjo galimybę ne tik išklausyti lektorių paskaitų, bet ir susitikti su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovais, susipažinti su jų siūlomomis studijų kryptimis ir mokymosi perspektyvomis. Žurnalo "Reitingai" vyr. redaktoriaus Gintaro Sarafino paskaitoje "Ugdymas karjerai: kaip mokyklos galėtų padėti mokiniams renkantis karjerą" aptartos dažniausios mokinių daromos klaidos, renkantis studijų programas. Akcentuota, kad svarbiausia išsikelti tikslą ir jo sistemingai siekti, nebijoti išeiti iš komforto zonos ir daug dirbti su savimi, siekiant išsiaiškinti savo norus ir realias galimybes. Taip pat buvo aptarta savanoriavimo, šešėliavimo ir simuliacijų galimybė, supažindinta su tikslinės informacijos paieška ir studijų programų gausa. Mokiniai lankė universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų ekspozicijas, bendravo su dėstytojais ir studentais. Kiekviena įstaiga (jų buvo 20) ne tik pateikė dalykinę informaciją apie studijas, bet ir demonstravo savo išskirtinumą: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija patraukė ginklų ekspozicija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla demonstravo simuliacijos galimybes, Valstybės sienos apsaugos tarnyba supažindino su dresuotais šunimis – pareigūnais, RTVMC vaišino savo gaminiais...
 
Mokinių ugdymo karjerai konsultantė V. Lenzbergė
 
Kalėdinės mažųjų linksmybės
          Kalėdos – tai stebuklų metas, kurio laukia ir maži, ir dideli. Šiemet mūsų mokyklos mažuosius aplankė pingvinukė Lola su Kalėdų Seneliu. Vaikai kartu su pingvinuke Lola šoko, žaidė žaidimus ir nekantravo susitikti su Kalėdų Seneliu, kuris pasirodė labai netikėtai. Visus apgaubė šventinė nuotaika. Žaidimai tęsėsi. Šventės pabaigoje vaikai sulaukė dovanų. Išlydėję Kalėdų Senelį ir Lolą, vaikai linksminosi diskotekoje.
 
Active Image
Active Image
Active Image
 
 
Emocinio ugdymo diena
          Gruodžio 20 d. buvo organizuota emocinio ugdymo diena. Dienos tikslas – ugdyti teigiamas emocijas, mokyti valdyti neigiamas. Užsiėmimuose aktyviai dalyvavo ir pradinukai, ir aukštesniųjų klasių mokiniai. Pirmą pamoką mokiniai susipažino, kas yra emocijos, kas jas sukelia, aiškinosi, kaip nusiraminti, kilus blogoms emocijoms. Daug gerų emocijų 1-4 klasių mokiniai patyrė sporto salėje. Jiems organizuotos nuotaikingos estafetės, kurios reikalavo puikaus fizinio pasirengimo ir emocinio nusiteikimo. Žaidėjai stengėsi, kiek galėjo, buvo draugiški ir geranoriški. Netrūko veiklos ir 5-10 klasių mokiniams. Kiekviena klasė darė kalėdinius atvirukus. Tai – žmogiškosios šilumos dovanojimas kitiems. Džiugu, kad tą dieną mokiniai prisiminė kaimo senjorus ir jiems padovanojo savo padarytus atvirukus. Mokinius sujaudino aplankytų senolių dėkingumas ir džiaugsmo ašaros... Ir mokinius, ir mokytojus lydėjo tik teigiamos emocijos!
VSPS Vaiva Kaklauskienė
 
Active Image
Active Image Active Image
 
 
Draugiškos kvadrato varžybos
          Gruodžio 15 dieną kūno kultūros mokytojas Ričardas Kanišauskas organizavo 5-6 klasių mokinių draugiškas kvadrato varžybas. Varžybose dalyvavo visi aštuoni tą dieną mokykloje buvę šeštokai ir tiek pat penktokų. Komandų palaikyti susirinko ir sirgaliai iš septintos, pirmos ir ketvirtos klasių. Geriau sekėsi penktokams. Jie buvo greitesni ir vikresni, geriau gaudė kamuolį. Jie ir laimėjo varžybas. 
 5 klasės mokinys Rytis Jankauskas
 
Active Image
Active Image
 
 
Prie Kalėdų slenksčio
          Gruodžio 11 dieną ikimokyklinės grupės "Žiedeliai" ugdytiniai kartu su auklėtoja, dailės mokytoja ir logopede organizavo integruotą rytmetį "Prie Kalėdų slenksčio". Vaikučius kalėdiniais eilėraštukais, palinkėjimais pasveikino 5 ir 6 klasių mokinės. Mažieji deklamavo, sekė trumpas pasakaites, vaidino, dainavo, žiūrėjo animacinį filmuką "Senis Šaltis ir vasarą", kurį vėliau aptarė. Paskui vaikai piešė kalėdines dekoracijas, gamino atvirukus.
          Vaikučiai ir auklėtoja labai dėkingi mokytojoms už puikų rytmetį.
 
Active Image Active Image
Active Image
 
 
Eglutės įžiebimas
          Gruodžio 8-osios ryte visus mokinius ir mokytojus nykštukai pakvietė į eglutės įžiebimo šventę. Susirinkusieji pateko į pasakų šalį ir kartu su mažaisiais nykštukais keliavo ieškoti tamsos pavogto stebuklingo žibinto, kuris uždega Kalėdinės eglutės lemputes. Suradę žibintą ir ištarę burtažodį, pasakos herojai įžiebė Kalėdinę eglutę. Sušvitę švieselės sušildė visų širdeles. Su pakilia nuotaika ir šypsenomis veide mokiniai ir mokytojai iš pasakų šalies iškeliavo į žinių šalį.
 
Active Image
Active Image Active Image
Active Image Active Image Active Image
 
 
Rytmetys apie sveiką maistą
          Lapkričio 22 dieną ikimokyklinukų grupėje "Žiedeliai" vyko rytmetys "Sveikas maistas –  mūsų grožis ir sveikata", kurį vedėvisuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaiva Kaklauskienė. Specialistė vaikučiams papasakojo apie produktus, kuriuos sveika ir skanu valgyti. Po to iš į grupę atsineštų bananų, obuolių, persimonų, razinų, graikiškų riešutų, šokolado ir graikiško jogurto kartu su vaikais ir jų auklėtojomis ruošė skanias salotas, kurias vėliau mielai ragavo. 
 
Active Image Active Image
Active Image
Active Image Active Image Active Image
 
 
Protų mūšis "AIDS: geriau žinoti"
          Gruodžio 6 dieną mokykloje vyko protmūšis „AIDS: geriau žinoti‘, kuriame dalyvavo 8-10 klasių mokiniai. Kiekviena klasė turėjo sugalvoti savo komandos pavadinimą. O jie buvo įvairūs ir įdomūs: "Gudragenai", "Bakterijos", "Komisarai". Kiekvienam komandos nariui buvo įsegtas raudonas kaspinėlis – AIDS simbolis. Renginio metu buvo pristatyta kokia proga vyksta šis žaidimas, papasakota, kada ir kaip pradėta minėti ši diena. Skaidrės ir klausimai buvo rodomi ekrane, o atsakius į klausimą ir surinkus atsakymo lapelius, buvo rodomas tikslus atsakymas. Iš viso buvo 10 klausimų. Daugiausia, t.y. 5,5 taško, surinko 8 klasė , antri liko 10 klasės mokiniai surinkę 4,5 taško, 9 klasė surinko 4 taškus. Pasibaigus renginiui, visų klasių komandos nariai, žiūri komisijos atstovai buvo apdovanoti Radviliškio raj. Visuomenės sveikatos biuro paruoštomis dovanėlėmis – skirtukais.
 
VSPS Vaiva Kaklauskienė
 
Active Image Active Image Active Image
 
 
Garsiniai skaitymai bibliotekoje
          Lapkričio trečiąją savaitę Lietuvos bibliotekose vyko garsiniai skaitymai. Kaip ir kasmet, mūsų pradinukai turėjo galimybę dalyvauti Šiaurės šalių asociacijos "Norden" kuruojamame projekte "Šiaurės šalių bibliotekų savaitė". Šiemet išskirtinis dėmesys buvo skiriamas suomių literatūtai, nes gruodį Suomija minės 100-ąsias nepriklausomybės metines. Ta proga projekto organizatoriai paruošė, o vaikai kartu su savo mokytojomis Ramune Malatokiene ir Vilma Kleiniene bei bibliotekininke Ramute Smailiene skaitė Mauri Kunno knygos "Lobių sala" ištrauką. Tai buvo nors ir labai trumpa, bet smagi ir įdomi neakivaizdinė kelionė po salas, esančias Šiaurės šalyse.
 
Active Image Active Image
Active Image
 
 
"Padėk man užaugti"
          Gruodžio 1 dieną mokykloje vyko netradicinės ugdymo pamokos 10 klasės mokiniams ir užsiėmimai priešmokyklinio bei ikimokyklinio ugdymo grupės "Žiedeliai" vaikams. Pagrindinis tikslas buvo bendruomeniškumas, savimonės ugdymas, pozityvios patirties pasidalijimas, gebėjimas suprasti, atjausti ir pagelbėti. Todėl dešimtokai kartu su mažaisiais darė mankštą, mokėsi ir puošė grupę, aktyviai sportavo salėje, valgė ir džiaugėsi vieni kitais. Grupės "Žiedeliai" vaikai tapo drąsesni, draugiškesni, laimingesni, o dešimtokai pasidžiaugė, kad tokie užsiėmimai buvo puiki galimybė sugrįžti į vaikystę.
 
Active Image
Active Image Active Image
 
 
Konferencija "Aš, mokykla ir sėkmė"
          Lapkričio 30 dieną mes, Karolina Jelinskaitė, Kamilė Milašiūtė ir Gabija Tverijonaitė, lankėmės Šiaulių Jovaro progimnazijoje ir dalyvavome respublikinėje konferencijoje "Aš, mokykla ir sėkmė". Konferencijos tikslas buvo pristatyti mokinių patirtį formalioje ir neformalioje ugdymo veikloje bei pasiūlymus, kaip kurti sėkmės mokyklą. Plenariniame posėdyje susipažinome su Šiaulių Aikido asociacijos vadovu Roku Leonavičiumi ir išklausėme pranešimo "Mano sėkmės istorija". Darbo sekcijose susipažinome su kitų mokyklų projektais, tradiciniais ir netradiciniais renginiais, stendiniais pranešimais, pristatančius veiklą, kuriant sėkmingą mokyklą. Aš, Kamilė Milašiūtė, ir Gabija Tverijonaitė skaitėme pranešimą "Menas, kūryba, patirtis bei mokinių kūrybinė veikla". Karolina Jelinskaitė pristatė stendinius pranešimus "Mokinių kūrybiniai darbai" ir "Mūsų vasara".
          Dalyvavimas šioje konferencijoje suteikė galimybę pasidalinti mūsų mokinių kūrybiškumu bei idėjomis, įgauti naujos patirties, skatinančios iniciatyvą, kuriant sėkmės mokyklą. Pasiruošti konferencijai padėjo mokytojos Vigita Lenzbergė ir Gitana Ryšienė.
 
10 klasės mokinė Kamilė Milašiūtė
 
Active Image
 
 
Zoninėse varžybose
          Lapkričio 29 dieną mokyklos penktokai vyko į "Sveikuolių sveikuoliai" zoninės varžybas, kurios vyko Šiauliuose. Konkurse dalyvavo 13 komandų iš Pakruojo, Kelmės, Biržų, Kupiškio,Telšių rajonų, Panevėžio, Šiaulių miestų ir rajonų.
          Komandų narius sveikino Šiaulių miesto savivaldybės darbuotojai, linksmino Šiaulių mokyklų dainininkės. Varžytuvės prasidėjo komandų prisistatymu. Po to komandos atliko užduotis sveikos gyvensenos ir saugaus eismo temomis. Mokytojų ir sveikatos specialistų prie krepšinio lanko laukė treneris, kur jie galėjo pelnyti papildomus taškus savo komandoms. Sekanti užduotis - estafetė visai komandai. Mūsų mokyklos mokiniams pasisekė nugalėti priešininkus ir greičiau pernešti kamuoliukus iš vieno lanko į kitą. Paskutinioji užduotis teko  komandų kapitonams. Ši užduotis buvo taip pat sportinė.
          Visų komandų nariai buvo apdovanoti dovanėlėmis, padėkos raštais. Renginys buvo labai judrus ir smagus.
 
5 klasės mokinė Merūnė Pačkauskaitė
 
Active Image
Active Image Active Image
 
 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kitas > Paskutinis >>

Penktadienis, 04 gruodžio 2020
Lankytojai
AdvertisementAdvertisementAdvertisement