Naujienos
Čia mano Lietuva

„Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2018“ Priešmokyklinės grupės auklėtinė Klaudija Jankauskaitė dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse ,,Čia mano Lietuva“. Mergaitę konsultavo logopedė Gitana Ryšienė. Už puikų darbą, kūrybines idėjas mažoji dailininkė apdovanota Padėkos raštu.

Sveikiname Klaudiją ir linkime didelės kūrybinės sėkmės ateities konkursuose.

 
Paminėjome svarbų Lietuvai istorinį įvykį

7-10 klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo Minaičių kaime vykusiame renginyje, skirtame Vasario-16 ąjąi. Prieš 70 metų - 1949 vasario 10-20 d.- šio kaimo gyventojų A. ir S. Miknių sodybos klėtelėje iškastame bunkeryje įvyko visos Lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavimas. Taip buvo pasiektas aukščiausias partizaninio karo taškas: įkurtas Lietuvos laisvės kovos sąjūdis (LLKJS), kuris jungė beveik visos Lietuvos partizanus. Partizanų vadai pasirašė Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKJS) Deklaraciją, nubrėžusią, kokia turi būti ir kaip turi gyventi mūsų tauta: atkūrus Nepriklausomybę, Lietuva būtų demokratinė respublika, suvereninė Lietuvos valdžia priklausytų tautai, laisvi, visuotiniai, demokratiniai, lygūs ir slapti rinkimai į Seimą. Suvažiavimo šūkiu pasirinkta lotyniška sentencija Rede, quod debes – „atiduok, ką privalai“. Ji buvo papildyta vienu žodžiu, išreiškiančiu laisvės kovos esmę: „Atiduok Tėvynei, ką privalai“. Drauge su daugiau nei 20-čia tūkstančių kitų laisvės kovotojų žuvo visi aštuoni šios Deklaracijos signatarai- J. Žemaitis, J. Šibaila, P. Bartkus, A. Ramanauskas, A. Grybinas, V. Gužas, L. Grigonis, B. Liesys.

Image Image Image Image Image Image Image Image

 
Tėvų susirinkimas

Vasario 12 dieną mokykloje vyko Tėvų susirinkimas, kurio dienotvarkėje 2 klausimai: aptarti I pusmečio rezultatus bei mokykloje vykdomą Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą, kurios tikslas- sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas mokykloje, teikti pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai. Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus. Tad mokyklos darbuotojai skaitė pranešimus, aptarė su tėvais iškilusias problemas. Mokiniai tėvams paruošė koncertą, o biologijos mokytoja surengė arbatos degustaciją.

Mokykloje vasario 11-15 dienomis vyksta Atvirų durų savaitė.

Image Image Image Image Image Image Image

 
Dešimtokų pilietinė iniciatyva

10 klasės mokiniai Pakalniškių kaimo bibliotekoje surengė projekto TEŽELDINA ŽEMĖ AUGMENIJĄ (PASAULIO SUKŪRIMAS IR AUGALAI BIBLIJOJE BEI LIETUVIŲ MITOLOGIJOJE), kurį vykdė drauge su lietuvių k. ir lit., tikybos bei darbų ir technologijų mokytojomis, darbų parodą. O ruošdamiesi Vasario 16-ajai kūrė, atrinko medžiagą ir išleido stendą "Tėvynė- tai vienintelė žemė, kur esame savi".

Image Image Image Image

 
Apie ateitį galvojame šiandien

Pakalniškių pagrindinės mokyklos pirmos, antros ir septintos klasės mokiniams vyko edukacinis užsiėmimas kitose erdvėse ,,Apie ateitį galvojame šiandien‘‘. Pirmiausia ugdytiniai lankėsi RADVILIŠKIO PLAUKIMO BASEINE, kur mažieji, apšilę vaikų baseinėlyje, nuskubėjo į plaukimo pamoką, o vyresnieji maloniai lepinosi sūkurinėje vonioje, hidromasažiniame baseine bei jėgas išmėgino plaukimo takeliuose. Patarimų, kaip taisyklingai nerti, plaukti, negailėjo gelbėtojas Artūras Balčiūnas. Kita veiklos vieta – sporto klubas ARENA GYM. Čia pasitiko treneris Karolis Balsys, kuris papasakojo apie kylančias sveikatos problemas dėl pasyvaus gyvenimo būdo, kodėl negalima pradėti sportuoti staiga ir intensyviai. Mokiniai ne tik stebėjo besimankštinančius klubo lankytojus, bet ir patys bandė atlikti keletą pratimų su treniruokliais. Trečioji veiklos vieta – RADVILIŠKIO PRIEŠGAISRINĖ GELBĖJIMO TARNYBA. Ugniagesiai – gelbėtojai Mantas Bartkus ir Šarūnas Misiukevičius bei vyresnysis inspektorius Donatas Stakvilevičius papasakojo apie šį daug ištvermės ir fizinių jėgų reikalaujantį darbą. Mokiniai apžiūrėjo gaisrines mašinas, iščiupinėjo jose esančius įrenginius, pabandė karpyti metalą, išsimatavo šalmus, gavo užsidėti kvėpavimo aparatą, apsivilkti ugniagesio apsauginius rūbus. Deja, bandžiusieji ne tik nesuspėjo jų apsivilkti, kaip reikalaujama, per 45 sekundes, bet vos su tokia apranga judėjo – ir tai be jokių darbo įrankių. Susitikimas baigėsi paskaita ir filmo peržiūra apie priešgaisrinę apsaugą namuose, saugų elgesį ant užšalusių vandens telkinių bei kilus gaisrui.

Įspūdžių buvo tiek daug, kad grįžtant namo, kai kurių pavargusias akeles užmerkė saldus miegelis.

Image Image Image Image Image Image

 
Sėkmė konkurse „Olympis 2018 – Rudens sesija“

Būdama pirmoke Toma Šulcaitė išbandė savo gebėjimus respublikiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2018 – Pavasario sesijoje“ ir pelnė puikius įvertinimus. Tai paskatino mergaitę dalyvauti ir „Olympis 2018 – Rudens sesijoje“. Šį kartą vėl šypsojosi sėkmė. Toma, dabar jau antrokė, pelnė lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo 1 laipsnio diplomus, matematikos – 2 laipsnio diplomą ir padėką už dalyvavimą anglų kalbos edukaciniame konkurse. Šie pasiekimai nudžiugino mergaitę, jos tėvelius bei mokytoją Ramunę. Tomos sėkmė „uždegė“ ir klasės draugus, kurie nutarė kartu su ja dalyvauti „Olympis 2019 – Pavasario sesijoje“.

Sveikinimai Tomutei ir sėkmės ateities konkursuose.

Image

 
Stalo teniso varžybos Sidabravo gimnazijoje

Š. m. sausio 31 dieną, devyni Pakalniškių pagrindinės mokyklos, 8-10 klasių mokiniai keliavo į rajono bendrojo ugdymo mokyklų kaimo vietovių merginų ir vaikinų stalo teniso varžybas, vykusias Sidabravo gimnazijoje. Merginų kategorijoje Sandra Tamošiūnaitė, Samanta Valancevičiūtė, Brigita Baktytė ir Laura Blaškytė iškovojo sidabro medalius. Vaikinų kategorijoje Nerijus Kalinauskas, Arminas Jankauskas, Vidas Ganiprauskas, Domas Dulka ir Laimis Salikas buvo neįveikiami. Iškovoti aukso medaliai ir nugalėtojų taurė, leido kovas pratęsti zoninėse varžybose Kelmėje.

Image Image

 
Žiemos sporto šventė

Atėjus tikrai žiemai, sausio 24 d. mūsų mokyklos mokiniai, mokytojai, darbuotojai ir mokinių tėveliai skubėjo į Žiemos sporto šventę. Ši žiemiška pramoga vyko pušyne, esančiame šalia kaimo. Sportinės, komandinės varžybos, linksmosios estafetės, rogučių lenktynės teikė malonumą ir dideliems, ir mažiems.

Šventė vainikavo nuoširdus pasibuvimas prie laužo ir šiltos košės skanavimas.

Image Image Image Image Image Image Image

 
KONFERENCIJA ŠIAULIŲ „ ROMUVOS“ GIMNAZIJOJE

Sausio 18 d. vykome į Šiaulių XII- ąją konferenciją: „Mitinis poetinis žmogaus, gyvūnų ir augalų pasaulis“. Konferencijos dalyvius sveikino svečiai :Stasys Tumėnas, Lietuvos respublikos seimo narys, Aušra Brijūnienė, Šiaulių kultūros centro etninės kultūros specialistė, kultūrinės veiklos vadybininkė, Sigita ilvidienė,“Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja ir mokyklos šeimininkai: „ROMUVOS“ gimnazijos direktorius Vytautas Giedraitis.

Pakalniškių pagrindinei mokyklai atstovavo grupė moksleivių, kurie pristatė pranešimą tema: „Parodyk gyvą žalią“ (Augalai lietuvių liaudies žaidimuose, spėjimuose, burtuose). Pranešimą rengė: Rolanda Baslerytė, Vidas Ganiprauskas, Justas Adomaitis, Andželika Zbarauskaitė 10 kl. ir Aiva Baslerytė, Goda Petraitytė 7 kl.

Buvo įdomu pažiūrėti į kitus, įgyti patirties, praplėsti akiratį.

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 
Mokykloje paminėta Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena

Ryto tamsą sklaidė languose įsižiebusios atminimo žvakės. Mokykloje vyko pilietinės akcijos „Žvakutė lange‘’ ir „Neužmirštuolė’‘. Renginio metu prisiminėme Sausio 13-osios įvykius, aptarėme jų prasmę Lietuvos valstybei, giedojome himną. Istorijos mokytojas S.Senulis pirmosios pamokos metu mokiniams papasakojo kaip Lietuva buvo ginama Laisvės dvasia, Sąjūdžio dvasia. Sausio 13-osios naktį visa tauta stojo išvien, kad apgintų savo nepriklausomą valstybę.

Image Image Image Image

 
Karjeros diena Lizdeikos gimnazijoje

Žmogaus gyvenime vienas svarbiausių dalykų yra teisingai pasirinkti profesiją, tačiau labai dažnai mokiniai nežino, kuo norėtų būti. Ypač svarbu mokykloje sudaryti sąlygas ugdytis karjeros kompetencijas, kad mokinys sėkmingai pasirinktų profesiją arba darbinę veiklą. Sausio 10 d. mūsų mokyklos mokiniai lankėsi Lizdeikos gimnazijoje, kur vyko Studijų ir karjeros diena, skirta studijų programoms, stojimo sąlygoms ir mokymosi galimybėms tiek Lietuvoje, tiek užsienyje pristatyti. Renginys sulaukė didžiulio susidomėjimo ir mokinių ir mokytojų.

Image Image Image Image Image Image

 
Giminės medis

7 kl. mokinė A.Baslerytė ir 9 kl. mokinys D.Šakalys dalyvavo respublikiniame projekte GIMINĖS MEDIS-2018, skirtame Kauno tautinės kultūros centro 30- mečiui. Dovydas rinko medžiagą tema ,,Mano šeimos istorija: senelių, tėvų ir mano žaidimai‘‘, o Aiva- ,,Mano šeimos šventės‘‘. Mokinius konsultavo lietuvių k. ir lit. mokytoja D. Gustienė.

Už domėjimąsi savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, tautos tapatumo saugojimą, puoselėjimą ir įprasminimą kūrybiniuose darbuose šie mokiniai apdovanoti Padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis.

Image Image Image

 
Spalvinom žiemą

Image Image Image Image

 
Gerumo nebūna per daug

Kas išmatuos, kokios svarstyklės pasvers mūsų visų Gerumą, Atjautą, Meilę, Rūpestį kitu žmogumi? Kas pasakys, kiek to Gerumo reikia Jums, Mums – Visiems? Tad ne veltui sakoma, jog Gerumo nebūna per daug...

Sausio 7 d. mūsų mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojų V. Cirkelio, D. Gustienės ir I. Karinauskienės, lankėsi pas Šeduvos globos namuose gyvenančius senelius. Ramybę ir tylą čia trumpam sudrumstė vaikų linksmas juokas, kalbos ir koncertas. Vido atliekamai smagiai armonikos melodijai pritarė ne tik Edvardo barškučiai, bet ir senelių plojimai bei trepsėjimai, truputį visus graudino nuoširdžios Aivos ir ketvirtokų dainos, žaismingai nuteikė Evelinos ir Monikos skaitomos eilės, prisiminti jaunystę senelius ragino šeštokių ir septintokių šokis.

Mes džiaugiamės ne tik senelių padėka, bučiniu, į delną įspraustu saldainiu, šokolado plytele, bet ir nuoširdžiomis jų šypsenomis, kvietimu atvykti vėl... Patyrę tauriausią jausmą – žmonių meilę – ją skleisime bei dalysimės su kitais ir šiandien, ir ateityje. Ačiū Jums, tegul Jūsų Angelas sargas saugo ir lydi Jus šioje žemėje ilgai ilgai!

Lietuvių k. ir lit. mokytoja D. Gustienė

Image Image Image Image Image Image Image Image

 
Kasmetinis konkursas "Mano Advento kalendorius"

Gruodžio mėnesį UAB "Radviliškio būstas" kvietė rajono vaikus dalyvauti kasmetiniame kalėdiniame konkurse ir pagaminti Advento kalendorių. Mūsų mokyklos šeštokės Evelina ir Monika kartu suskaičiavo 24 gruodžio dienas, o Raigardas pagamino saldainių kalendorių. Aštuntokė Laura išpjaustė iš faneros šventinį kalendorių. Praūžus linksmiausioms metų šventėms visi dalyviai sulaukė saldžiųjų dovanėlių ir padėkos raštų.

Image Image

 
Darželinukų Kalėdinė šventė praėjo nuotaikingai

Image Image Image Image Image Image

 
Kalėdinės pradinukų linksmybės

Kalėdų dvasia ne mašinėlė nauja,
Ne lėlytė, dviratukas ar saldainių sauja.
Jeigu šilumą, meilę, jaukumą jauti,
Tai reiškia – šventė Tavo širdy.
Kalėdų Senelis ne mitas – tiesa,
Tu jo nematai, bet jis yra!

Sniegas, įvairiomis spalvomis mirksinčios lemputės, gera nuotaika, pasaka, stebuklo laukimas... Taip šventinis kalėdinis laikotarpis prasidėjo mūsų mažiesiems mokinukams. Vaikai kartu su mokytojomis lankėsi Panevėžyje. Čia jų laukė tikros šventinės linksmybės. Juozo Miltinio dramos teatre visi žiūrėjo kalėdinį spektaklį „Snaigės pasaka“, grožėjosi Laisvės aikštėje pastatyta spalvinga miesto eglute. O svarbiausia, nekantriai laukė kelionės pas Kalėdų Senelį, kuris, patogiai įsitaisęs savo jaukiame namelyje, šildėsi prie židinio ir laukė vaikų. Kiekvienas galėjo įsitikinti, ar Senelis tikras, pasikalbėti su juo, padeklamuoti eilėraštuką. O atsisveikinant visi gavo dovanų. Po to vaikai važinėjosi traukinuku, mašinėlėmis, šėlo žaidimų aikštelėje.

Namo visi grįžo puikios nuotaikos.

Image Image Image Image Image

 
Žiemos vakarą tylų

Gražų ir žiemiškai baltą gruodžio 21 vakarą mes, 7 klasės mokiniai ir tėveliai, buvome susirinkę į edukacinę vakaronę ,,Žiemos vakarą tylų‘‘. Vakaronę organizavo klasės auklėtoja D. Gustienė. Prie vaišių stalo aptarėme nuveiktus darbus, pasiekimus, numatėme planus ateičiai. Dailės ir technologijų mokytoja V. Lenzbergė visus mokė dekoruoti žvakes. Apžiūrėję mokytojos puoštas žvakes ir išklausę instruktažo, stropiai rinkomės dekupažui patikusias servetėles, kantriai karpėm smulkiausias piešinio detales. Linksmai pajuokaudami, pareplikuodami, edukacinę užduotį – vieni dailiau, kiti atsainiau- atlikome. Vakaras tęsėsi: tėveliai ir vaikai minė mįsles, žaidė žaidimus, vaidino, dainavo karaokė.

Pasidaliję gerumu, atlaidumu, tikėjimu, išsiskirstėme sutarę, kad ši edukacinė vakaronė bus ne paskutinė.

Image Image Image Image

 
Kalėdinė šventė – diskoteka ,,Sidabro žvaigždės byra”

Baigiantis metams, artėjant žiemos atostogoms mūsų mokykloje vyko tradicinis renginys. Į kalėdinę šventę - diskoteką ,,Sidabro žvaigždės byra” ponas Skrudžas sukvietė 5- 10 klasių mokinius ir jų tėvelius. Šventėje skambėjo nuotaikinga muzika, tėveliai ir vaikai dalyvavo įvairiuose žaidimuose, vyko loterija. Gražiausios kaukės rinkimuose prizus laimėjo devintokai Dovydas ir Arnas, dešimtokas Evaldas, šeštokė Monika, penktokas Titas. Specialiaisiais prizais ponas Skrudžas apdovanojo 7 klasės mergaičių šokėjų grupę ir tam vakarui suburtą tėvelių čigonų trupę.

Diskoteka baigėsi, bet prasidėjo atostogos.

Lauksime visų pailsėjusių ir kupinų naujų vilčių bei siekių!

Image Image Image Image Image Image Image

 
Protmūšis: „AIDS: geriau žinoti 18“

Gruodžio 13 d. Pakalniškių pagrindinėje mokykloje vyko renginys – protmūšis: „AIDS: geriau žinoti 18“. Dalyvavo 8 – 10 klasių mokiniai. Kiekviena klasė sugalvojo komandos pavadinimą. Pavadinimai buvo įvairūs ir įdomūs, kaip „Nigeriai“, „Mesko“, „Garbaniai“. Kiekvienam komandos nariui buvo įsegtas raudonas kaspinėlis - AIDS simbolis.

Renginio metu buvo pristatyta, kokia proga vyksta šis žaidimas, papasakota, kada ir kaip pradėta minėti ši diena. Komandos turėjo atsakyti po 19 klausimų. Daugiausia 12 taškų - surinko 10 klasė , po 6,5 taško – 9 ir 8 klasės. Laimėjo visos komandos, nes dalyviai pasitikrino savo sumanumą ir įgijo naujų žinių.

Pasibaigus renginiui visų klasių komandų nariai ir žiūri atstovai buvo apdovanoti Radviliškio raj. Visuomenės sveikatos biuro paruoštomis dovanėlėmis – skirtukais, lankstinukais, bei užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro paruoštais padėkos raštais.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vaiva Kaklauskienė

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

 
<< Pirmas < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kitas > Paskutinis >>

Penktadienis, 29 gegužės 2020
Lankytojai
AdvertisementAdvertisementAdvertisement